Bor madenleri millileştirilmelidir...

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

"Hiçbir ülke... ulusal kaynaklarını, büyük devletlerin güdümünde ve onların menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların politikalarına ve onların yönlendirdiği çokuluslu yabancı şirketlere bırakamaz."

 

İsmail Hakkı Arslan

Eti Holding Eski Genel Müdürü

 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

 

Devletleştirmeden sonra geçen 30 yıllık süreçte, bor madenleri birkaç  yabancı şirketin hammadde kaynağına dönüştü; Türk sanayicisinin işlemesine izin verilmedi. 

 

 

Eti Holding, yabancı şirketlere 140 dolara sattığı bor madenini Türk sanayicisine 250 dolara satıyor. Bu nedenle, bor sanayii yurt içinde kurulamıyor; var olan işletmeler kapanıyor; Türkiye bor ürünü ithal ediyor.

 

İzlenecek milli bir politikayla, bor madenlerinin Türkiye'de işlenmesi sağlanmalı, birkaç bürokratın eli ile bir avuç yabancı şirketin imtiyazına verilmiş bor madenleri geri alınmalıdır. 

 

 

Bu amaç için "özelleştirme" gibi; bor madenlerinin devlet eliyle işletilmesini sağlayan 2840 sayılı yasanın değiştirilmesi gibi çözümler gerçekçi olmaktan uzak. 

 

 

Çözüm, devlet eliyle işletilecek bor madenlerinin, Türk sanayicisine de yabancılara satılan fiyatlardan satılmasında; Eti Holding'in Türk vatandaşlarına da yabancılar kadar yakın durmasında; Türk sanayicisinin bor ürünü üretmesinde...                                                                Eylül 2000 

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]