Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

BOR Ltd. Şti.

1992 yılında Hasan Çetin (AÜ. SBF / İktisat-Maliye-1979) ve Lale Tuna (İÜ. İktisat-1972) tarafından kuruldu.  Kurucu ortaklar, 1988 yılından Bor Ltd'nin kurulmasına kadar geçen dört yıl boyunca, İstanbul'da kiraladıkları fabrikada boraks üretti. Kırka (Eskişehir) 'da  başlanan 5000 ton kapasiteli boraks fabrikası yatırımı 1993 yılında tamamlandı. Kırka'daki fabrikanın üretime başlaması ile birlikte, boraks satışları her yıl bir önceki yıla göre daha da arttı.  Buna bağlı olarak, Eti Holding de tinkal fiyatlarını arttırdı. Dış pazarlardaki yükümlülükleri nedeniyle zararına üretim yapan Bor Ltd, Eti Holding yöneticilerinden yurt dışına satılan fiyatlardan Bor Ltd'ne satış yapılması için, çok sayıda görüşme yaptı. Görüşmelerden bir 

sonuç alınamayınca, 1997 yılında Eti Holding'e karşı dava açıldı.  Bu dava üzerine, Eti Holding yeterli stokunun bulunmadığını öne sürerek, Bor Ltd'ne yaptığı tinkal satışlarını tamamen durdurdu. Fabrika kapandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eti Holding'in yanında çok küçük bir yatırım olmasına rağmen, Bor Ltd'nin varlığı, Eti Holding'i çok rahatsız etti. Bunun yorumunu, sitemizdeki diğer sayfaları okuyan ziyaretçilerimize bırakıyoruz.

 

Bor Madenlerinin Sahibi Belirleniyor : Türkler mi, Yabancılar mı ?

Hukuk Dosyası

Yurt dışı fiyatlarından tinkal almak için yaptığımız başvurularımız sonuçsuz kalınca, hakkımızı yasal yollardan aramaya karar verdik. 1997 Yılında tazminat davası açarken, 1999 yılında Rekabet Kuruluna başvurduk. 

 

 

Borların Türklere yasaklanması tarihi bir gelenek

Türklere bor madeni satılmaması, tarihi bir gelenek. Osmanlı'dan kalma bürokrat davranışının kökleri... yabancı şirketin yolsuzluklarına kanat geren Bursa valisi, Türk madencilerinin dilekçelerine cevap bile vermiyordu. 

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]