Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

Borda liderlik bizde,
Borda ABD'yi solladık.

18 Aralık 2006 Vakit Gazetesi

Dünya bor rezervinin 3 milyar tonla elinde bulunduran Türkiye, ABD'yi geride bırakarak birinci konuma çıktı. Üretim ve satış kapasitesinin artırılacağını belirten Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, 2010 yılı sonrası için satış hedefinin 600 milyon dolar olduğunu söyledi.

DÜNYA bor rezervlerinin yüzde 72'sini barındıran Türkiye, bor üretiminde de ABD'yi geride bıraktı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, “üretim, satış miktarları ve karlılıkta borda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan ABD'nin önüne geçmeyi başardık” dedi. Yılmaz, Roskill'in The Economisc Of Boron (2006) yayınını da referans gösterip, 2005 yılı gerçekleşmeleri ile dünya bor üretim ve ihracat pazarını elinde bulunduran ABD'nin önüne geçtiklerini belirterek, “Türkiye bu konuda artık lider ülke konumuna geldi. Üretim, satış miktarları ve karlılıkta ABD'yi geride bırakarak borda bir zoru başardık” diye konuştu.

SATIŞ HEDEFİ 600 MİLYON DOLAR

Bor ürünleri ihracatının 2002 yılında 186 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, bu tutarın 2005 yılında 300 milyon dolar olduğunu, 2006 yılında ise 360 milyon dolar düzeyinde olacağını söyledi. Yılmaz, yeni tesis ve kapasite artırımı yatırımları ile bor satışlarının 2010 yılı sonrası 600 milyon dolar düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bu konuda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

 

Bor cephesinde değişen bir şey yok.

 

Seçimler yaklaşıyor, bor yeniden canlanıyor: "Gördünüz mü? Ülke sorunları ile ne kadar ilgiliyim... Ben boru çok severim, çünkü vatanseverim" gösterisinin ilk perdesi başlamış gözüküyor. “Hediyesi” son perdede ortaya çıkacak: “Özerkleştirme”… "Daha iyi değerlendirmek için özerkleştirmek gerekir!" söylemleri arasında, Eti Maden içinde boru “imanlı bürokratlar”a emanet etme çalışmaları hızla sürüyor…  

Oysa bor'daki kanama sürüyor:

 

- Eti Maden fiyatlarını düşürdü; satışlarını % 50 arttırdı; bor satışları 300 milyon dolara ulaştı. (Türkiye’deki diğer rakamların yanında bu artış devede kulak. Türkiye’nin sadece mermer ihracatı bile 1,2 milyar dolar.)

- Eti Maden’in kârlı hiçbir bor ürünü satışı yok. Satışları arttıkça, fabrikaların da zararı arttı.

-Aynı dönemde dünya bor talebi 1-1,2 milyon ton'dan 2 milyon tona çıktı.[1] Sadece Çin 50 bin ton tüketirken, 400 bin ton tüketir oldu.

- Eti Maden'in dünya piyasasından parasal olarak aldığı pay (%7) değişmedi, daha da ötesi azaldı!

- Üstelik Eti Maden fiyatlarını düşürürken, en büyük "rakibi" US Borax fiyatlarını arttırdı, piyasadaki yerini daha da sağlamlaştırdı.[2]

- Eti Maden'in ürünlerini pazarlayan bıyıklı yabancılara ait “imanlı” aracılara gün doğdu.

 

Bor Kapanı

 

Türkiye’deki “Bor Kapanı” hem esirleştirme, hem de yağma boyutuyla kaldığı yerden sürüyor.

 

Editör

18 Aralık 2006

 

 

 ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Yılmaz, özellikle makine teçhizat temini konusunda Türkiye Şeker Fabrikaları ve Temsan Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını belirterek modernizasyon için gerekli olan ekipmanların çok düşük maliyetle söz konusu kuruluşlara imal ettirildiğini sözlerine ekledi.

2006 ÜRETİMİ 1 MİLYON TONU AŞACAK

Rafine bor ürünleri üretiminde 2005 yılını “atılım yılı” olarak nitelendiren Yılmaz, kuruluşun 2002 yılındaki rafine bor ürünleri üretim kapasitesinin 730 bin ton olduğunu hatırlatarak yüzde 60 kapasite kullanım oranı ile ancak 436 bin ton üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Günümüzde ise, Eti Maden İşletmeleri rafine bor ürünleri üretim kapasitesinin 831 bin ton olmasına rağmen 2005 yılında kurulu kapasitenin de üzerinde 923 bin ton rafine bor üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, 2006 yılında ise rafine bor üretiminin 1 milyon ton düzeyine çıkarılacağını ve böylece rafine bor üretiminde 2002 yılına göre yüzde 135 oranında bir artış sağlanacağını vurguladı.

“ÜRÜNLERİMİZ YOK SATIYOR...”

Bor üretiminde mevcut kapasite ile gelen talepleri karşıladıklarını, üretimlerinin tamamını sattıklarını, ürünlerinin “yok” sattığını bildiren Yılmaz, bor ürünlerinde talepleri karşılamak amacı ile mevcut tesislerde kapasite artırımına yönelik projeler ile ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik katma değeri yüksek yeni rafine bor ürünleri projelerini gündemlerine aldıklarını ve yatırım sürecinin hızla devam ettiğini belirtti. Yılmaz, borda yapılacak modernizasyon ve yeni tesis yatırımları önümüzdeki 3 yıl içinde tamamlanarak üretim ve satış kapasitesi de büyük oranda artırılacak.

DÜNYA REZERVİNİN % 72'Sİ BİZDE

Bilindiği gibi, dünya bor rezervlerinin büyük bölümü Türkiye'de bulunuyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 2002 yılında başlatılan Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 2 milyar ton olan bor rezervlerinin 1 milyar ton artırılarak 3 milyar ton düzeyinde olduğu saptanmıştı. Bu miktar dünya bor rezervinin yüzde 72'sine karşılık geliyor. Rezerv bakımından Türkiye'yi ABD, Rusya ve Çin izliyor. Ayrıca Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Şili, Bolivya ve Peru'da bor rezervleri bulunuyor.

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]