Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

-BOR İHRACATINDA HEDEF BÜYÜYOR...

2006 YILINDA 323 MİLYON DOLAR BOR İHRACATINI PROGRAMLAYAN ETİ MADEN İŞLETMELERİ, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 500 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR.

 

ANKARA- Toplam dünya bor rezervinin yüzde 72'sine sahip bulunan Türkiye'de bor üretiminde ihracata ağırlık vererek ekonomiye önemli kazanımlar sağlayan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü borda ihracat çıtasını giderek yükseltiyor.

Bor madeninin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması konusunda görevli bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bor üretimini de giderek arttırıyor. Son 5 yıllık verilere göre, 2002 yılında 1 milyon 368 bin ton olan konsantre bor ürünleri üretimi, 2005 yılında yüzde 43 artırılarak 1 milyon 953 bin ton düzeyine çıktı. 2002 yılında 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimi ise yine geçen yıl yüzde 112 arttırılarak 923 bin ton düzeyine ulaştı.

2006 yılında konsantre bor ürünleri üretiminin 1 milyon 860 bin ton, rafine bor ürünleri üretiminin ise 962 bin ton olarak gerçekleştirilmesi de kurum tarafından hedeflendi.


HEDEF 500 MİLYON DOLAR


Üretime paralel olarak bor ihracatını da arttıran Eti Maden İşletmeleri, 2002 yılında 186 milyon dolar olan bor ihracatını 2005 yılında yüzde 61 artırarak 299 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. 006 yılında 323 milyon dolar bor ihracatını programlayan kuruşun önümüzdeki yıllardaki hedefi ise yürütülen projelerin tamamlanması, etkin ve dinamik pazar araştırması ile tespit edilen alanlarda doğru pazarlama stratejileri uygulayarak 500 milyon dolar düzeyine çıkarılması olarak belirlendi.

20 Mart 2006 (Dünya) vs. GAZETELER

Eti Maden'in bor satışları : Dostlar alış verişte görüsün...

Eti Maden'in bor satışları, yıllardır bir adım ileri iki adım geri, yerinde sayıyordu. Bu yönetim çare diye, "dostlar alış verişte görsün, ne olursa olsun bor satışları artsın" politikasını geliştirdi.

Bu politika "Eti Maden'in dinamik ve etkin pazarlama" gücüne değil, zararına yapılan bor üretimiyle aracıların köşeyi dönmesine dayanıyor.

Neden artıyor

Artışın temelinde, dünyadaki ve özellikle de uzak doğu pazarındaki genişleme var.

Eti Maden'in daha önceki yıllarda yaptığı bor yatırımları tam da bu genişleme dönemde devreye girdi: 85 bin tonluk asit borik fabrikası, 450 bin tonluk boraks fabrikası, 90 bin tonluk kolemanit kırma-eleme tesisi ve fason olarak yaptırılan kırma-eleme işleri.

Tam kapasite ile yapılan bu üretimler, ihracat rakamlarını önceki yıllara göre birdenbire % 50 oranında arttırdı.

Bunlar artışın olumlu yönü.

Bor satışlarındaki artışın bedeli

Olumsuz yönü ise, tam kapasiteyle üretim yapan boraks ve borik asit tesislerinin tümüyle zarar etmesi. Bir bakıma Eti Maden kaş yaparken göz çıkarıyor.  

Yani Eti Maden zarar ediyor, bor aracıları köşeyi dönüyor. Türkiye bor'u Türk sanayicisine yasaklamanın bedelini ödüyor.  Örneğin, boraks üretirken  1997 yılında kapanan   Bor Ltd'in cirosu 1 milyon dolarken, satışları sadece birkaç yüz bin dolarla sınırlı olan "bıyıklı yabancılara" ait Singapurlu bir şirketin cirosu bugün neredeyse 70 milyon dolar.  Daha kimlerin köşeyi döndüğü ise başka yazıların konusu.

Özetle, Eti Maden zararına üretim yaparken, pazarlamanın temeli olan "tüketicinin nabzı"nı köşeyi dönen aracılara bırakıyor. Tüm bunlar da  US Borax öncülüğündeki kartelin ayağına basılmadan sürdürülüyor. 

Önümüzdeki dönemde ihracatın 500 milyon dolar olacağı "müjdesi" ise balon. Eti Maden'in üretim kapasitesi bu kadar. Fiyatları arttırması ise mümkün değil... Belki yanılırım!

Sonuç

Ne var ki, Eti Maden'in tesisleri eskiden olduğu gibi gene zarar edebilir, tam kapasiteyle çalışmayabilir ve gene birileri "köşeyi dönüyor" olabilirdi.

Bu nedenle, bugünkü Eti Maden yönetiminin genişleyen dünya piyasasından Türkiye'deki bor tesislerini tam kapasite ile çalıştırarak pay alması olumlu bir gelişmedir. Hiç olmazsa, artık "dostlar Eti Maden'i alış verişte görüyor".

Kendilerini kutluyorum.

Editör

25 Mart 2006

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]r.com