Bor madenleri millileştirilmelidir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

Çınkı'nın Mumu Mahkemeye kadar!..

Eti Maden Başmüfettişlerinden Mustafa Çınkı, Bor Kapanı kitabında kendisi için kullanılan “uyanık” ve “bilen” sıfatlarını hakaret olarak algıladı, kitabın toplatılmasını istedi. Hem de Hasan Çetin hakkında 30.000 YTL (evet, yazı ile otuz bin lira yani yaklaşık 22.000 USD)’lık tazminat isteyerek...  

Dava 12 Eylül 2006’da reddedildi. 

Mahkeme süresince edinilen izlenim, Çınkı’nın tümüyle sanal bir bor dünyasında yaşıyor olmasıydı…

Örneğin, Metalürji Mühendisleri Odası Dergisi ve DenetDe Dergisi’nde yayınlanan makalesinde, “Bor Reaktörleri” konusunda Çınkı şunları yazmıştı:
 

Açıklığa çağrı:

 

 

 

Çınkı mahkemeye verdiği dilekçeleri email ile gönderirse, www.boraxtr.com  da da yayınlayacağım.

Böylece izleyicilerimiz Çınkı’nın görüşlerini yakından öğrenmiş olacaklar.

Şimdi yayınlayamamamın iki nedeni var: Birincisi dilekçeler çok uzun, yazılmaları çok zor. Ama ikinci neden bundan çok daha önemli: Çünkü dilekçeler belki Çınkı’nın bile unutmak isteyeceği hakaretlerle dolu: Hain, yalancı vs…

Editör 16 Eylül 2006

“Bor fusion reaktörlerine ilişkin Norman Rostoker Mich(e)l Binderbauer ve Profesör Hendrik Monkorst imzasıyla 27 Kasım 1997 tarihinde SCIENCE dergisinde ve daha sonra da SCIENCE Magazin’de yayınlanan makalelerinde; günlük 200 gram borla 100 megawatt elektrik enerjisi üretebileceğini ve bunun 10 yıllık bir gelecek içinde gerçekleşeceğini ifade ediyordu” 

Mahkemede  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/278/5342/

1419?ijkey=A.zNwOzIwyrKA  linkindeki Science dergisinde yayınlanan makaleyi bu görüşlerinin delili olarak yineledi.  

Görüldüğü gibi bu linkte, Çınkı’nın sözünü ettiği “lâflardan” eser yok (İngilizce bilenler bilmeyenlere anlatsın). Çünkü, bilim adamlarının ne bu makalede ne de başka bir kaynakta bu yönde bir beyanı var.  

Mahkeme sürecinde anladım ki, Bor Kapanı kitabında “Çınkı bu tür değerlendirmeleri yapacak bilgi ve eğitim düzeyinde değil” derken, yeteri kadar araştırma yapmamışım. İzleyicilerimden özür dilerim. “Çınkı'nın dilinin kemiği yok, eline almış kalemi yazıyor!..” demem gerekirmiş!

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]