Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 


"SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİ..."

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK :“Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin ihalesine ilişkin olarak basın açıklaması yaptı.:

12 şubat 2007

BASINA VE KAMUOYUNA
AKP iktidarının özelleştirmelerdeki hukuk tanımazlığı yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamamasının geldiği son nokta “KANUNLARI HİÇE SAYMA” dır.

Bilindiği gibi bor madenlerimizin işletilmesi 2840 sayılı yasaya göre devlet eliyle yapılır. Yıllardır yabancı şirketlerin ve yerli işbirlikçilerinin BOR minerallerini ele geçirme çabaları ise devam etmektedir.

2000 yılında dönemin ilgili bakanı tarafından “devlet eliyle işletmenin ne demek olduğu” hakkında Danıştay’dan istişari görüş bile alınmıştır.

Danıştay’ın istişari görüşü de ”…Bor madenlerinin işletilmesinden bu madenin zenginleştirilmesi, rafinasyonu ve pazarlamasının anlaşılması gerektiği…” şeklinde olmuştur.

Ancak AKP iktidarı ilk günden beri bor madenlerimizin işletilmesi görevini yürüten Eti Maden ışletmeleri Genel Müdürlüğün’de kadrolaşma ve borları özelleştirme gayreti içindedir. Bu yolda adım adım ilerlenmiş; öğütme tesisini kendi imkanları ve tecrübeli elemanlarıyla kurup işleten mülga Etibank bu yönetim zamanında bir öğütme tesisi kurmamış, öğütme işlerini taşarona ihale etmiş, projesi yapılmış hazır olan “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisini de özel sektöre kurdurma ihalesine çıkmıştır.

Bu son ihale ile bor madenlerimizin devlet eliyle işletilmesine son verilmek amaçlanmaktadır.

19 şubat 2007 tarihli ihale duyurusu şöyledir:

“Eti Maden ışletmeleri Genel Müdürlüğü Yılda 10.000 Ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Üretebilecek Tesis Kurulması, ışletmeye Alınması ve İdarece 36 Aylığına Kiralanması hizmeti alınacaktır.”

2840 sayılı kanunu hiçe sayarak bor madenlerimizi önce kendi yandaşlarına sonra da uluslararası güçlere teslim etmek amacıyla ihaleye çıkılmaktadır.

İhale konusu bahsedildiği üzere basit bir hizmet alımı ihalesi değildir.

Şartname incelendiğinde 36 ay sonrasında tesisin yükleniciye devredileceği görülmektedir. Denilen şudur: 10000 ton/yıl kapasiteli disodyum oktaborat tetrahidrat tesisi kurmak için size Bandırma Bor Fabrikalarının sahasında yer vereyim, her tür yardımı yapayım, siz tesisi kurun sonra ben size üç yıl kira vereyim, üretim yapıp sorunları gidereyim, müşterilerinizi, pazarınızı oluşturayım, kısacası meyveyi iyice olgunlaştırıp hazırladıktan sonra yani 36 ayın sonunda tesisi size devredeyim sizin olsun.

Bugüne kadar kendi imkan ve bilgi birikimi ile tecrübeli iş gücü sayesinde öğütme tesisi, borik asit üretim tesisi ve bor türevleri tesisleri kurup işleten Eti Maden İşletmelerinin yeni kadroları projesi hazır olan bu tesisi kuramayacak kadar yetersizler mi!!!

Hem birilerini nemalandır, hem de bor madenlerini özelleştirmiş ol, çifte vurgun diye buna denir herhalde.

Nitekim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler 23 Ekim 2003 tarihinde Ankara Sanayi Odasında yaptığı konuşmada “…Bor konusunda bizim yaklaşımımız özerk bir yapıya doğru gidiştir. Muhtemelen bunun son istasyonu Özelleştirme olabilir” diye deklare ederek gerçek amaçlarını ve kimlere hizmet ettiklerini açıkça ilan etmiştir.

Bu söylediklerimiz, bir sav veya öngörü değildir. Çünkü, açıktır ki, hiçbir şirket veya iş adamı projesi yapılmış bir tesisi kendi kurabilecek birikimi varken başkasına yaptırmaz. Yaptırdığını varsayalım ama bunu üç yıllığına işletmek üzere kiralamaz ve sonra da alın sizin olsun demez.

Metalurji Mühendisleri Odası olarak yetkilileri ve ilgilileri uyarıyoruz!

Kadrolaşma çabaları, baskılar ve sürgünler ile tecrübeli iş gücü kaybına rağmen hala bu işi yapabilecek teknik elemanlar Eti Maden ışletmelerinde mevcuttur.

Sonucu 2840 sayılı Yasa’yı işlevsizleştirmek ve delmek üzere planlanan bu hukuka aykırı işlemden vazgeçin.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Devekuşu, EtiMaden ve Mühendis Odaları

 

Gerçekten de Metalurji Mühendisleri iyi özetlemiş:

"Sana Bor Fabrikalarının sahasında yer vereyim... siz tesisi kurun sonra ben size üç yıl kira vereyim... müşterilerinizi, pazarınızı oluşturayım..."

Rahmetli gazeteci Fasih İnal'ın deyimiyle "“Amma da cici mama”

****

Son 3 yılda dünya bor talebi 1 milyondan, 2 milyon tona çıktı. Yalnız EtiMaden değil,  US Borax ve tüm bor üreticileri yok satıyor, yeni fabrikalar kuruyor.

EtiMaden bu patlayan talep karşısında şaşkın... Ama tam şaşkın! Boraks üretimini başka firmalara, ahbap çavuş sektörüne ihale etmeye kalkıyor...

Bu site "EtiMaden bu işi yapamaz, bor ürünü üretemez, üretemiyor" dedikçe Metalurji ve Maden Mühendisleri Odaları da  EtiMaden'le birlikte "Özel sektör bor üretmesin, EtiMaden üretsin" demişti.

Oysa, EtiMaden'den bor ürünü beklemek, devekuşuna "uç" demek gibi bir şey.  Şimdi o da başını 2840 sayılı kuma (pardon yasaya) gömüyor. Açık açık, "Al sana hammadde... İstediğin bor ürününü üret" demesi gerekirken diyemiyor. Çünkü yıllardır 2840 sayılı yasaya göre ancak kendisinin bor ürünü üretebileceğini savunmuştu!. Kendi de üretemiyor. Bu kez ihaleye çıkarıyor... Eğer "2840 sayılı yasa sadece EtiMaden üretir" diyorsa, kanuna karşı hile yapıyor.  EtiMaden eliyle yeni bir sektör yaratıyor.

*********

Bu çarpık uygulamanın nedeni hükümet değil, EtiMaden'in yıllardır süren çarpık politikası... Hükümette ille de suçlu aranacaksa, adresi belli: EtiMaden eski Genel Müdürü, şimdiki EtiMaden'den sorumlu "bakan" Hilmi Güler...

Danıştay yıllar önce verdiği kararda "özel sektörün bor ürünü üretmesinde yasal sakınca yoktur, özel sektör de bor ürünü üretsin" demişti.

Demişti ama... Dikkat ! Danıştay, "EtiMaden eliyle bor'dan özel sektör oluşturulsun" dememişti. Danıştay, "ver hammaddeyi özel sektör de üretsin" demişti...  Alım garantisi, kiralama vs gibi ekonomi dışı ahbap-çavuş işi şeyler yok!..  (Danıştay 1. Daire, 1 Mayıs 2000/50Esas, 2000/67 Karar)

Bakalım bu yolda açılacak davayı Danıştay nasıl karara bağlayacak?

Diğer yorumlar için tıklayın

Editör

13 Şubat 2007

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]